Tag Archives: ktory tydzien ciazy wedlug daty porodu

Ktory tydzien ciazy wedlug daty porodu

Jak widzimy na przykładzie trzech ostatnich teorii, osobowość przedstawia się współcześnie jako organizację złożonych układów, wśród których jeden pełni centralne funkcje orientujące i sterujące. Jest on w pewnym sensie utożsamiany ze świadomością lub strukturą „ja”. Zasygnalizowana w wielkim skrócie różnorodność ujęć organizacji osobowej struktury nie pozwala odpowiedzieć jasno i jednoznacznie na pytanie, na ile jest to struktura jednolita, na ile zaś warstwowa, systemowa czy sieciowa. Nie wiemy, czy ma ona charakter centryczny, na ile jest zhierarchizowana, w jakim zakresie konfliktowa, a w jakim tworząca spójną, zintegrowaną całość. Zasadnicze linie podziału między pod strukturami bywają przeprowadzone różnie. Między tym, co zewnętrzne i wewnętrzne, powierzchniowe i źródłowe, peryferyjne i istotne, wtórne i zasadnicze; między tym, co biologiczne i społeczne, własne, indywidualne i wspólne lub narzucone; między tym, co świadome i nieświadome, obrazowe i pojęciowe, konkretne lub ogólne, realne i idealne, słabiej lub silniej zintegrowane.

error: Content is protected !!